środa, 6 listopada 2013

Nowiński Bronisław

Bronisław Nowiński h. Nowina s. Franciszka i Ludwiki Hubickiej. 
Urodził się w Leżajsku, zmarł 8 lutego 1922 r. w Leżajsku, pochowany w Tryńczy w rodzinnym grobowcu. 

Nowiński był ożeniony z Zofią Dolińską herbu Sas, córką Franciszka Sas Dolińskiego i Józefy Misky z Mrowli.
Był burmistrzem Leżajska w latach 1898-1900 oraz 1900-1916. Przez pierwsze dwa lata pełnił funkcję burmistrza komisarycznego. Za jego czasów w 1906 roku spłonął w ogromnej części Leżajsk. Nowiński załatwił kredyty na odbudowę miasta. To wtedy zmieniła się całkowicie architektura Leżajska, powstały domy murowane w miejscu dotychczasowych drewnianych. 
Bronisław Nowiński był kuratorem Szkoły Koszykarskiej w Leżajsku powstałej w 1908 r. 

Fot. Dawna Szkoła Koszykarska
Budynki szkolne w pierwszej kolejności były zajęte na koszary, a następnie na szpitale wojenne austriackie i rosyjskie. W 1923 roku działała w Leżajsku szkoła przemysłowa uzupełniająca, która w roku szkolnym 1930/1931 skupiała 98 uczniów w trzech kompletach. W tym okresie nadal funkcjonowała w Leżajsku Krajowa Szkoła Koszykarska, która organizowała także w okolicy kursy koszykarskie. Z inicjatywy Józefa Kapuścińskiego, dyrektora Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Kupieckiego w Jarosławiu, w 1937 roku założona została eksperymentalna wędrowna szkoła kupiecka w Grodzisku Dolnym. W roku następnym z inicjatywy Zarządu Miejskiego przeniesiono ją do Leżajska, przeznaczając dla niej lokal po dawnej koszykarni mieszczącej się do 1926 roku w budynku Domu Chorych przy ulicy Sandomierskiej.

W 1908 roku kupił od rodziny Kellermanów za 100 tysięcy koron folwark w Tryńczy wraz z Gorzycami i Wólką Małkową. Za pieniądze te wybudowano kościół w Tryńczy. 
Kościół p.w. Św. Kazimierza w Tryńczy
W pogrzebie tego zasłużonego dla Leżajska obywatela uczestniczyła cała ludność bez względu na narodową przynależność. W kronikach miasta zapisano: 
Całe miasto odprowadzało trumnę, szkoły, duchowieństwo, Kahał żydowski itd. za Doły Niemieckie w kierunku Wierzawic i tam po przemówieniach pożegnalnych niosący załadowali ją na konny karawan i w asyście rodzinnych powozów przewieziona została do grobowca
rodzinnego w Tryńczy
".

W 1922 r. folwark tryniecki obejmuje po ojcu Marian Nowiński, (ur. 11 II 1897, Leżajsk, zm. 24 VII 1977, Poznań), botanik, rolnik, leśnik, autor prac z ekologii, fitosocjologii oraz ochrony przyrody. 
Dzieje upraw i roślin uprawnych, Dzieje upraw i roślin ogrodniczych, Dzieje upraw i roślin leczniczych. 
Marian odbudował i unowocześnił gospodarstwo. Marian Nowiński był botanikiem, po wojnie profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Żona to Zofia.
Syn dr. Marian Nowiński był działaczem SN, ukrywał się u niego Adam Mirecki.
Mirecki został aresztowany ponownie 27 X 1940r, gdy wracał z odprawy komendantów powiatowych w Leżajsku, przewieziony został do więzienia w twierdzy Przemyśl, skąd uciekł w nocy z 31 XII 1940 na 1 I 1941 r. Po krótkim pobycie w Jarosławiu (ukrywał się w domu związanej z ruchem narodowym rodziny Nowosadów przy ul. Kraszewskiego 29) i Tryńczy (w majątku działacza SN dr. Mariana Nowińskiego), w połowie 1941 r. został komendantem Okręgu Lubelskiego NOW.

***
Mikołaj Kornecki - architekt, członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa prowadził prace konserwatorskie muru cegiełkowego na Wawelu. Jedna z tablic na murze poświęcona jest dr. Marianowi i Zofii z Surzyckich Nowińskim z Tryńczy.
Fot. Mikołaj Kornecki

Dostałam od Mikołaja Korneckiego zdjęcia grobu Tałasiewiczów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Z informacji na grobie wynika, że:
Burmistrz Bronisław Nowiński miał brata księdza Stanisława Nowińskiego profesora gimnazjum św. Anny w Krakowie, urodzonego 3 maja 1840 roku, prawdopodobnie też w Leżajsku. Ks. Stanisław Nowiński zmarł 23 lutego 1888 roku w Krakowie i jest pochowany w grobie Tałasiewiczów na cmentarzu Rakowickim. 
 
W grobie Tałasiewiczów spoczywają również: 
Julian Tałasiewicz emerytowany prezydent sądu w Nowym Sączu (*13 lutego 1838 - zm. 2 lipca 1909), z Gołębiowskich Eleonora Tałasiewiczowa wdowa po prez. sądu (*17 lutego 1848 - zm. 18 grudnia 1937), Zygmunt Bocheński sędzia sądu apelacyjnego w Krakowie (*5 października 1869 - zm. 12 czerwca 1935).

Na Forum Historia Leżajska jest informacja, że Bronisław Nowiński miał również córkę Janinę ur. w 1883 w Bochni. W 1902 r. bierze ślub z Zygmuntem Tałasiewiczem adjunktem sądowym w Podgórzu.
***

W Leżajsku istnieje ulica Burmistrza Bronisława Nowińskiego.


Linki:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...