czwartek, 3 marca 2016

Ficowski Alojzy

Alojzy Ficowski ur 24 I 1896 Zimnowódka, uczęszczał do ck Gimnazjum we Lwowie. Jako uczeń klasy VIII B zdał egzamin dojrzałości w terminie letnim 1914 roku. Sprawozdanie ck IV Gimnazjum we Lwowie z 1914. Z zapisów wiemy, że zamierzał podjąć studia politechniczne).

Absolwent filozofii na UJK i nauczyciel gimnazjalny.
Służył w Legionach Polskich (III bryg. VI p. XI komp.). Jako jeniec wojenny ck armii trafił na Syberię do Krasnojarska. Tam poznał swoją przyszłą żonę Eleonorę z d. Dobranow - Rosjankę z pochodzenia, ur. 20.05.1900 r. w osadzie Bogurłak koło Manuniska w Krasnojarskim Kraju na Syberii, córka Piotra i Paraskewii (z d. Urybina). Inne dane Eleonory zapisane są w Księgach kościelnych w Tarnawcu (patrz niżej). Eleonora Ficowska ur 1887 ukończyła Państwową Szkołę Położnych we Lwowie przy ul. Pijarów 4, dyplom położnej w 1913 roku (wg http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=101306 str. 3, str. 38) 
W 1922 roku wrócili Polski, najpierw do Lwowa, a później do Leżajska. Jako nauczyciel kontraktowy uczył matematyki i fizyki w Państwowym Gimnazjum im. B. Chrobrego w Leżajsku.
Na stronie Gazety Lwowskiej z 5 września 1930 roku, str. 4 zapisano, że Kurator Okręgu Szkolnego Lwowskiego zamianował z dniem 1 sierpnia 1930 p. Alojzego Ficowskiego nauczycielem państwowego gimnazjum w Leżajsku.

W Księgach kościelnych Dornbach par. Tarnawiec istnieje zapis chrztu Andrzeja Mikołaja Ficowskiego ur 8 VIII 1945, ochrzczony 2 II 1946 przez ks. K. Węgłowskiego. Syn Alojzego Ficowskiego i Eleonory Massari. Alojzy Ficowski s. Aleksandra i Franciszki Barlik. Eleonora Massari c. Hojto i Hutena Horoko. Chrzestni: Zdzisław Eustachy Kendziorek i Janina Stanisława Kiszakiewicz.


Po wojnie, po 1948? pracował w II LO w Szczecinie. 
Kurier Szczeciński 19 X 1946 podaje informacje o zagubionych dokumentach Alojzego Ficowskiego. 


Eleonora Ficowska z d. Dobranow - Rosjanka z pochodzenia, ur. 20.05.1900 r. w osadzie Bogurłak koło Manuniska w Krasnojarskim Kraju na Syberii, córka Piotra i Paraskewii (z d. Urybina).

W wieku 19 lat wyjechała do rodziny do Krasnojarska, gdzie poznała swego przyszłego męża Alojzego Ficowskiego, wówczas jeńca wojennego ck armii. Latem 1922 r. wraz z mężem przyjechała do Polski. Mieszkała najpierw we Lwowie, gdzie w 1933 r. ukończyła dwuletnią szkołę położniczą. Wkrótce potem przeniosła się do Leżajska i pracowała tam jako prywatna położna. Przez męża, absolwenta filozofii na UJK i nauczyciela gimnazjalnego, zetknęła się z ruchem narodowym.
W NOW od 1942 r., zwerbowana przez Ludwika Więcława. Pełniła funkcję sanitariuszki i informatorki wywiadu. Po wkroczeniu wojsk sowieckich nadal pozostawała w narodowej konspiracji, zbierając informacje wywiadowcze dla L. Więcława - komendanta powiatowego, a od stycznia 1946 inspektora łańcuckiego NOW (NZW). W październiku 1946 r. wyjechała do Szczecina, gdzie pracowała najpierw jako pielęgniarka w szpitalu miejskim i szpitalu PCK, a później jako prywatna położna. Aresztowana 29.10.1948 r., wyrokiem WSR w Rzeszowie z 8.02.1949 r. została skazana na karę łączną 8 lat więzienia. Dalsze losy nieznane.
Źródła:
Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie, sygn. 999/III, Akta śledcze przeciwko E. Ficowskiej;
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Zespół Wojskowa Prokuratura Rejonowa, sygn. 4375/48-50, Akta nadzoru w sprawie przeciwko E. Ficowskiej.

Krzysztof KaczmarskiRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...