sobota, 21 maja 2016

Kuczek Jan kpt.

Kapitan Jan Kuczek s. Józefa i Marii Słaby urodził się w Leżajsku. Miał troje rodzeństwa. Siostra Aniela ur. 1899 w Ołpinach pow. Jasło, gdzie ojciec Józef był organistą, siostra Helena została ochrzczona w Krasnem, brat Michał ur. 1912.
Ojciec zmarł w sierpniu 1920 roku w Leżajsku. Matka Maria z d. Słaby zmarła na tyfus w lipcu 1920 roku.
Kpt. Jan Kuczek był żołnierzem cesarsko-królewskiej Armii Austro-węgierskiej, uczestnikiem I wojny Światowej związany z Leżajskiem, żołnierzem 1 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. Wsławił się odwagą i brawurą w kampaniach na wielu polach bitew. W 1919 wyzwalał Wilno, walczył na Wileńszczyźnie i Białorusi. Zimą 1920 uczestniczył w walkach o Dyneburg, a na wiosnę brał udział w wyprawie na Kijów. Zginął w lipcu 1920, prawdopodobnie w Nowosiółkach koło Mińska. 
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari.
W Leżajsku jedna z ulic została nazwana jego imieniem.

 tree

zobacz też:
Leżajskie Spotkanie z Historią PDDM - konsultacje - 25.11.2015 r.

czwartek, 12 maja 2016

Zawilski Leopold (1884-1945)

Leopold Zawilski urodził się 14 listopada 1884 roku w Leżajsku w rodzinie Franciszka Zawilskiego i Rozalii z Gielecińskich.
Leopold Zawilski przed II wojną prowadził kancelarię adwokacką w Gdyni. 
W Księdze adresowej miasta Gdynii w okresie II wojny światowej figuruje dr Leopold Zawilski, adwokat zam. ul Starowiejska 52, Tel. 13-40. (str 16/505).
Ukończył szkołę wojskową, studia prawnicze zakończone doktoratem. 
Ożenił się z Józefą Zawilską c. Jana Kantego Zawilskiego i Febroneli Szelewicz. 
Mieszkał w Borynii na Śląsku (pod Dąbrową Górniczą), tam urodził się syn Sławomir (17.11.1917 - 25.07.1980 Gdynia, Cmentarz Witomiński).
Leopold przeniósł się z rodziną na Wybrzeże. Kupił majątek Smarzyno. 

Leopold i Józefa Zawilscy mieli dzieci:

  • Danuta (1909-1984)
  • Dobrochna (1912-1993) - mąż I voto Władysław Polański, II voto Stefan Żychoń
  • Zbigniew (1914-1914)
  • Miłosława zginęła tragicznie (1916-6.07.1945)
  • Sławomir (1917-1945) - żona Marianna Ordyczyńska. Sławomir uczył się u Pijarów w Krakowie otrzymując świadectwo dojrzałości. Studia ukończył w Poznaniu.
Żona Józefa Zawilska zmarła w 1933 roku.
W okresie okupacji niemieckiej wrócił do Leżajska, angażując się w konspiracyjną działalność AK.
Od 1 sierpnia 1944 do 13 lutego 1945 roku pełnił funkcję burmistrz w Leżajsku. Wg protokołu Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie wiadomo, że dr Leopold Zawilski został aresztowany przez funkcjonariuszy WUBP (Wojew. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego - Rzeszów, ul. Jagiellońska) z Rzeszowa w dniu 25 lutego 1945 roku. Razem z nim w tym dniu aresztowano sędziego Tadeusza Tołłoczkę (prezes Sądu Grodzkiego w Leżajsku), sekretarza Urzędu Miejskiego Aleksandra Schmidta oraz Romana Wiącka pracownika posterunku MO w Leżajsku, działacza PPR, sympatyzującego z AK. Wszyscy zostali wywiezieni do Rzeszowa i aresztowani na Zamku. Aleksander Schmidt i Roman Wiącek zostali po kilku dniach zwolnieni, natomiast burmistrz Leopold Zawilski i sędzia Tadeusz Tołłoczko uznani za kapitalistów i wrogów ludu bez wyroku i bez procesu zostali najprawdopodobniej wywiezieni do lasu w Turzy i tam zamordowani.


Decyzją Rady Miasta jedną z najstarszych leżajskich ulic - ul. 1 Maja nazwano ulicą Burmistrzów Jana i Leopolda Zawilskich. Kiedyś należała do Przedmieścia Jarosławskiego. W różnych okresach historycznych, nazwa ulicy wielokrotnie się zmieniała. Dawniej ulica Ruska, od 1937 r Bronisława Pierackiego, T. Szewczenki, 1 Maja.Kim byli dla siebie Jan i Leopold Zawilscy, jakie pokrewieństwo ich łączy? Warto o tym napisać, bo ludzie nie wiedzą i często kojarzą ich jako braci.
Jan Kanty i Leopold mieli wspólnych przodków: Piotra Zawilskiego i Marię z Dudzińskich, z tym, że Jan Kanty był ich synem, zaś Leopold był ich wnukiem. Jednocześnie Jan Kanty był stryjem dla Leopolda Zawilskiego.


zobacz też:

Ulica Burmistrzów Jana i Leopolda Zawilskich

Maryla Zawilska z Ordyczyńskich
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...