wtorek, 15 sierpnia 2017

Bauer Stanisław Karol (1895-1915)

Stanisław Karol Bauer urodził się 6 listopada 1895 w Leżajsku w rodzinie Józefy i Antoniego Bauerów.
Ojciec Antoni Henryk Bauer (s. Tomasza i Teresy Wacławik) pochodził z Podzwierzyńca, niewielkiej wioski położonej na północ od Łańcuta. Obecnie Podzwierzyniec znajduje się w granicach Łańcuta, został przyłączony do miasta. w latach 50-tych XX w. Antoni urodził się 11 czerwca 1866 w Podzwierzyńcu koło Łańcuta, zmarł 20 października 1912 roku
Matka Józefa z Hajnowskich pochodziła z Błażowej, ur. się 4 marca 1871., Ślub z Antonim Bauerem odbył się 25 kwietnia 1893 roku, Józefa zmarła 10 marca 1954.


Rodzina Józefy i Antoniego Bauerów z Leżajska. Fot. ze zbiorów Władysławy Pietruskiej


Stanisław Bauer był drugim z jedenaściorga dzieci Antoniego i Józefy Bauerów. Jego rodzeństwo to: Józef, Antonina Maria Elżbieta, Kazimierz Jan, Zofia, Tadeusz, Maria, Zygmunt, Jan, Helena i Jadwiga.

Szkołę Ludową ukończył w Leżajsku, Gimnazjum w Rzeszowie. Po odbyciu rocznej praktyki w lasach leżajskich u hr. Potockiego studiował w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie.
(Wyższa Szkoła Lasowa powstała w 1895 dzięki staraniom Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, na potrzeby kształcenia specjalistów leśnictwa. Po odrodzeniu państwa polskiego, w 1919 r. Wyższą Szkołę Lasową wraz z Akademią Rolniczą w Dublanach założoną w 1856 roku przyłączono do Politechniki Lwowskiej).

W 1914 roku Stanisław Bauer wstępuje, jako ochotnik do Legionów Piłsudskiego – Pułk I Brygada VI Baon, IV Kompania II Pułk.

1 sierpnia 1915, poległ bohatersko podczas przecinania zasieków, jako starszy szeregowiec pod Jastkowem. 13 kwietnia 1931 roku odznaczony pośmiertnie Złotym Krzyżem Odrodzenia Polski (z podpisem Józefa Piłsudskiego).

Pochowany niedaleko bitwy na rozdrożach pod Jastkowem, potem przeniesiony na Cmentarz Wojskowy Legionistów w Jastkowie. 


Z inf na tablicy zbiorowej można odczytać: starszy szeregowy Bauer Stanisław - 1 PP 2K
Linki:
Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918
http:// szukajwarchiwach.pl (Akta Stanu Cywilnego Parafii rz-kat w Leżajsku 1895/98)

wtorek, 25 lipca 2017

Dublaga Henryk

Henryk Dublaga ur. w 17.12.1926 r. syn Anieli i Stanisława. Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum. Rocznik 1946-1947. Szkolny kolega m. in. Mieczysława Ostrowskiego, Juliusza Ulasa Urbańskiego, Antoniego Zimmermana. 
Ps. „Lasota” i członek szkolnej drużyny Żandarmerii Wojskowej NOW, powołanej przez Kierownika Inspektoratu NOW Ludwika Więcława „Śląskiego”. Również w tym roku przymusowo wcielony do tzw. „Junaków”. Po aresztowaniu 29 kwietnia 1946 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łańcucie, skazany wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Rzeszowie na 8 lat więzienia. Po ogłoszeniu amnestii w 1947 r. powrócił do Leżajska. W dniu 25.05.1949 r. w okolicy Śnieżki k. Karpacza zatrzymany przez Straż Graniczną, za próbę nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Po rocznym śledztwie skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Rzeszowie na 15 lat więzienia. Przez całe życie szykanowany na wszelkie sposoby przez funkcjonariuszy UB. Henryk Dublaga to jeden z nielicznych leżajskich „Żołnierzy Wyklętych”.

Z inicjatywy i na wniosek Pana Juliusza Ulasa Urbańskiego, znanego leżajskiego regionalisty Rada Miasta w Leżajsku nadała jednej z ulic nazwę ul. Henryka Dublagi. Nazwa ulicy obowiązuje od 11 kwietnia 2017. To przecznica ul. Opalińskiego w kierunku południowo-zachodnim, gdzie łączy się z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, stanowiącą część obwodnicy miasta Leżajsk.


Fot. Kamienica w Rynku w Leżajsku (z lewej), w której mieszkał Henryk Dublaga


Źródło:

poniedziałek, 27 marca 2017

Sikorski Zygmunt (1900-1943)

Inżynier leśnik Zygmunt Sikorski ur. się 9 marca 1900 roku w miejscowości Kanna koło Ropczyc. Syn Eugeniusza i Jadwigi Bobowskiej. Mieszkał z rodziną w Trześni koło Sandomierza nad rzeką Trześnią, gdzie Dziadek był zarządcą w dworze. Zygmunt Sikorski studiował leśnictwo na Politechnice we Lwowie. Korzystał z rodzinnego stypendium, fundowanego dla męskich członków rodu przez rodzinę Bobowskich. Dziadek Bobowski ojciec Jadwigi pochowany jest we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim.
Zygmunt Sikorski poślubił 7 stycznia 1937 roku Marię Zofię Len ur. 17 września 1911. Sikorscy mieli trzech synów - Andrzeja Sikorskiego ur. 6.02.1938 oraz Wojciecha Zygmunta ur. 18.03.1942. Obydwaj urodzeni w Brzyskiej Woli. Trzeci syn Zygmunt urodził się 26.04.1944, już po śmierci ojca, urodził się w Łańcucie.Z zarządzał lasami Ordynacji Potockich w Brzyskiej Woli. Pracował jako leśniczy w Brzyskiej Woli, mieszkał pod nr 250. Ppor. AK, został zamordowany 1 sierpnia 1943 roku przez SS, podczas zamachu na niemieckiego urzędnika Quislinga w lasach Brzyskiej Woli. Quisling, inspektor lasów wybrał się na polowanie wraz ze strażnikiem lasów z Biłgoraja oraz nadleśniczym Zygmuntem Sikorskim. Partyzanci Ojca Jana urządzili zasadzkę na polujących, doszło do wymiany strzałów, podczas których zginął Sikorski - od dawna współpracujący z podziemiem. To była pomyłka, bowiem nie uprzedzono partyzantów o jego obecności w towarzystwie Quislinga. 

Zygmunt Sikorski został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Kuryłówce par. Tarnawiec koło Leżajska.***
  
Pomnik upamiętniający zamach na Quislinga w lesie w Brzyskiej Woli
  
wtorek, 7 lutego 2017

Mirecka-Loryś Maria ps Marta

7 lutego 1916 roku w Ulanowie na Podkarpaciu urodziła się Maria Mirecka-Loryś ps "Marta" -działaczka polskiego podziemia narodowego, członkini Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, członkini ZG Związku Polek w Ameryce oraz dyrektor Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej.Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. 
Jest siódmym z ośmiorga dzieci Dominika Mireckiego i Pauliny ze Ścisłowskich. Z rodzicami i siedmiorgiem rodzeństwa do piątego roku życia mieszkała w Ulanowie. W 1921 r. rodzina przeniosła się do Racławic koło Niska. Tu, w 1937 r. ukończyła gimnazjum i podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Wstąpiła do Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska.
W czasie okupacji zajmowała się działalnością konspiracyjną. W roku 1940 została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, a następnie w okręgu rzeszowskim. Następnie objęła funkcję kapitana Wojskowej Służby Kobiet. W roku 1943 uczestniczyła, jako delegatka Lwowa w konspiracyjnym odnowieniu ślubów na Jasnej Górze. W spotkaniu tym wziął również późniejszy papież Jan Paweł II czyli Karol Wojtyła, co pani Maria do dziś wspomina z wielkim wzruszeniem. 
Po zakończeniu wojny wznowiła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak 1 sierpnia 1945 roku została aresztowana na dworcu kolejowym w Nisku i osadzona na miesiąc w tutejszym areszcie dla kobiet. Uwolniona na mocy amnestii 1 września 1945.
Na skutek kolejnego zagrożenia aresztowaniem, razem innymi działaczami narodowymi wyjechała z Polski, by podjąć służbę w II Korpusie generała Władysława Andersa pod Ankoną. Tam poznała swego męża, oficera rezerwy, Henryka Lorysia, z którym w październiku 1946 r. wyemigrowała do Anglii. W roku 1952 wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez wiele lat zajmowała się działalnością polonijną. Była między innymi członkiem Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce oraz redaktorem pisma Głos Polek. Po 32 latach powróciła do Polski. Pani Maria mimo sędziwego wieku do dziś zajmuje się działalnością patriotyczną, udzielając się między innymi w pomoc Polakom na Kresach. Ostatnia jej podróż na Ukrainę miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Jest też autorką książki pt " Odszukane w pamięci", w której zawarła historię rodu Mireckich oraz własne wspomnienia. 
Uhonorowana wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, m. in.:
- Krzyżem Zasługi;
- Krzyżem Walecznych;
- Krzyżem Partyzanckim;
- Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, który 3 maja 2006 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.Źródło:
Stalówka.net - Mirecka-Loryś Maria

wtorek, 6 grudnia 2016

Raznikiewicz Jerzy (1925-1992)

Raźnikiewicz Jerzy, żołnierz AK, obwód Łańcut, wywieziony do łagrów w ZSRR, gdzie przebywał 13 lat.
Jerzy Raźnikiewicz - syn Jana Raźnikiewicz i Marii Dziwoty c. Elżbiety i Stanisława Dziwoty. Urodził się 14 kwietnia 1925 r w Leżajsku. Zmarł 27 listopada 1992 roku w Leżajsku.


 treeOjciec Jan Raźnikiewicz był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Teklą Malwiną Serafin miał czwórkę dzieci - syna Bronisława i Adama oraz córki Józefę i Kazimierę (po mężu Dąbrowską). Z drugiego małżeństwa Jana z Marią Dziwotą urodził się syn Jerzy i córka Karolina Raźnikiewicz (po mężu Goździewska).

23 grudnia 1944 r. sowiecki trybunał wojenny skazał Jerzego Raźnikiewicza, jako kontrrewolucjonistę posiadającego broń na pięć lat łagrów. Trzy tygodnie później trafił 15 stycznia 1945 wyruszył w daleką podróż, towarowym pociągiem ze Lwowa na Sybir.
Nie był jedynym leżajszczaninem, którego skazano na wywózkę na Sybir. Jego kuzyn - mąż ciotki Józefy Raźnikiewicz -  Adam Kisielewicz (1902-1989), także Rodzina Chmurów >> patrz Chmura Maksymilian (1874-1946), ..
O ofiarach represji komunistycznej piszą na Forum Historia Leżajska - Ofiary represji komunistycznej.

W Czeremchowe Jerzy Raźnikiewicz poślubił Rosjankę Marię Szczetniową (*10.10.1919 Kursk - 23.10.1983 Leżajsk), która tak jak Jerzy pracowała również w kopalni „Małyj Artiom”. 
Pochodziła z Kurska, wzięta do niewoli przez Niemców musiała pracować w III Rzeszy, najpierw u niemieckiego chłopa, a potem w fabryce produkującej dla wojska. Wyzwolili ją Amerykanie. Choć mogła wybrać emigrację, do której zachęcali alianci, ona postanowiła wracać. Ale w swojej ojczyźnie została skazana na pięć łagrów za to, że znalazła się w niewoli. Stalin uważał, że należy zginąć a nie poddać się. 
Po ślubie zamieszkali w baraku przeznaczonym dla robotników z kopalni. Była tam sień i jedno pomieszczenie z glinianym piecem, który służył do ogrzewania pomieszczenia i zarazem był kuchnią.
Maria i Jerzy Raźnikiewiczowie mieli trójkę dzieci: Walerian, Antonina i Anna


Fot. Antonina Antczak, Dionizy Garbacz i Walerian Razinkiewicz
O losach rodziny Raźnikiewiczów pisze na łamach Sztafety Dionizy Garbacz. 
Wywiad z córką Antoniną Antczak: 

Z Sybiru do Polski - Dionizy Garbacz, Sztafeta, XI 2016

W sierpniu tego roku wciąż pracowałem nad sporządzaniem listy wywiezionych przez Sowietów w latach 1944-45 do łagrów mieszkańców dzisiejszego Podkarpacia. Byli to głównie akowcy. Lista ta stanowić będzie integralną część współczesnego drugiego wydania książki „W kleszczach czerwonych” wydanej ponad ćwierć wieku temu. Jej współautor, krakowski historyk Andrzej Zamorski, już nie żyje, cały ciężar uzupełnienia listy siłą rzeczy wziąłem na siebie.

Bodajże 16 sierpnia wczesnym popołudniem zadzwonił telefon. Moją rozmówczynią była Antonina Antczak z Leżajska.

Jerzy Raźnikiewicz
Przedstawiła się jako córka łagiernika, o którym krótką notkę z Andrzejem zawarliśmy w pierwszej edycji książki „W kleszczach czerwonych”. Brzmiała ona tak: Raźnikiewicz Jerzy, obwód Łańcut, żołnierz AK, wywieziony do łagrów w ZSRR, gdzie przebywał 12 lat.

Umówiliśmy się na rozmowę o łagierniku Jerzym Raźnikiewiczu do Leżajska. W jego łagierniczych dziejach ledwie zaanonsowanych w książce, mowa jest o dwunastu latach pobytu na Syberii. A faktycznie Raźnikiewicz na Syberii przeżył ponad trzynaście lat. Ten błąd w książce wynikał z trudności w dotarciu do archiwaliów w latach osiemdziesiątych, kiedy książka powstawała. O sowieckich łagrach i wywózkach Polaków do Związku Sowieckiego wtedy się nie mówiło. Był to temat zakazany.
Pani Antonina pokazała kilka zdjęć swego ojca i matki, odbitki kserograficzne dokumentów z repatriacji. Ale też przekazała mi maszynopis krótkich wspomnień z Syberii spisanych przez jej ojca. Zrelacjonowała opowieści ojca i matki o syberyjskich czasach. Co ważne, spisane wspomnienia w części wyjaśniały los kilku innych łagierników z naszego regionu. Obiecała kontakt ze swoim bratem Walerianem, który dysponuje jeszcze innymi fotografiami i dokumentami z syberyjskich czasów.

Raźnikiewicz opisał pobyt w prowizorycznym więzieniu NKWD w Rudniku na dawnym placu targowym. Więzieniem były wykopane ziemianki, w których przetrzymywano głównie akowców. Jak na razie zapis J. Raźnikiewicza jest jedyną dostępną relacją więźnia rudnickich ziemianek NKWD.

Po aresztowaniu Rudnik
23 listopada 1944 roku z obozu w Bakończycach koło Przemyśla wyruszył kolejowy transport 1235 więźniów do łagru w Borowiczach na północy Rosji. Raźnikiewicz został aresztowany w Leżajsku przez NKWD dzień później. Umieszczono go w areszcie NKWD, który urządzono w domu zakonnym sióstr Najświętszej Marii Panny przy ulicy Furgalskiego. Wieczorem tego samego dnia przesłuchiwał go oficer NKWD. Żądał, aby przyznał się do przynależności do AK. Raźnikiewicz wiedział, że przyznanie się do AK oznaczało więzienie, a może i śmierć. Zaprzeczał więc. Po dwóch dniach razem z Edwardem Kozyrą z Leżajska został wywieziony do Rudnika.

Sowieckie NKWD jesienią 1944 roku na rudnickiej targowicy urządziło prowizoryczne więzienie. Przetrzymywano w nim przede wszystkim akowców z terenu powiatu niżańskiego, a także z łańcuckiego i biłgorajskiego.

Raźnikiewicz tak zapamiętał prawie miesięczny pobyt w rudnickich ziemiankach: Przywieźli nas na targowicę. Kazali zejść z samochodu. Po prawej stronie zobaczyłem nieduży teren ogrodzony drutem kolczastym. Wokół ogrodzenia chodził sowiecki żołnierz z automatem. Nie wiedziałem, że na ogrodzonym terenie są ziemianki. Było tych ziemianek cztery, w których trzymano ludzi. Wszystko równo wyrównane, tylko do każdej prowadzi otwór, właz. Obok leżała drabina, po której wchodzili i wychodzili z ziemianki ludzie. Po lewej stronie ulicy w prywatnym domu było ich biuro. Zaprowadzili mnie do tego biura. Zrobili szczegółową rewizję, zabrali wszystko o posiadałem. Z nóg kazali mi zdjąć gumowe ocieplane buty niemieckie i dali mi podarte „walonki”. Jeden z nich zauważył na mojej szyi medalik, który mi zerwano. Za drzwiami cały czas czekali ci dwaj, którzy mnie przyprowadzili. Weszli do pokoju, wykręcili mi ręce do tyłu. Jedną ręką trzymał mnie za wykręcone ręce, drugą przykładał mi nagan do pleców. Obok szedł drugi z automatem. Wyprowadzili mnie za zasieki z kolczastego drutu. Otworzyli drewniane wieko od ziemianki, wstawili drabinę i kazali wejść do środka. Ziemianka była bardzo niska, można było w niej tylko siedzieć. Na podłodze leżało trochę brudnej słomy wymieszanej z piaskiem. Byli tam ludzie. Jeden z nich z brodą zapytał mnie skąd jestem. Mówię, że z Leżajska. Później dowiedziałem się, że pytającym był nauczyciel z Kopek, Pająk, lat około 50. Było też dwóch braci Gołębiowskich z Rudnika, Leopold i Bronisław. Józef Możdrzech z Zarzecza, był Zybura z Woli koło Rzeszowa. Był jeden z Kamienia, którego nazwiska nie pamiętam. W tym samym dniu o pierwszej w nocy zostałem wyciągnięty z ziemianki i przeprowadzony od konwojem dwóch żołnierzy, znowu do prywatnego domu, gdzie była ich kwatera. Cały czas nie dawali mi jeść ani pić. Zostałem wprowadzony do pokoju, w którym za stołem siedział ruski major. Na stole leżała otwarta konserwa, chleb, tytoń i leżał pistolet. Ci, co mnie przyprowadzili wyszli z tego pokoju. Major kazał mi usiąść, dał mi zapalić papierosa i bardzo delikatnie zaczął mnie wypytywać skąd i po co miałem pistolet, gdzie należałem, kto jeszcze z Leżajska należy, kto ma broń. Powiedziałem, że nigdzie nie należałem, że broń kupiłem jeszcze za Niemców od Lipińskiego. (…) Z moich odpowiedzi major był niezadowolony, zaczął krzyczeć, że jestem kontrrewolucjonistą, występuję przeciw władzy radzieckiej itp. Po spisaniu protokołu zawołał tłumacza, który mi go przetłumaczył, było napisane jak zeznałem i protokół podpisałem. Podszedł do mnie i kazał mi wyjść. Było tak samo jak przy przyprowadzeniu, wykręcili mi ręce, przyłożyli nagan do pleców i wyprowadzili na podwórze i znowu zaprowadzili na ogrodzony plac z ziemiankami. Tam kazali mi wejść już do innej ziemianki. W tej ziemiance spotkałem Tadeusza Deca i Władysława Podubnego z Leżajska i wielu innych, obcych, których nie znałem. Od nich dowiedziałem się, że w następnych ziemiankach są z Leżajska Marian i Stanisław Kisielewiczowie i Zbigniew Maryńczak. Momentalnie zacząłem drzemać na siedząco. Rano przynieśli kawałek suchego chleba i „kipiatok” (wrzątek). Po południu około 15.00 wypuszczali nas pojedynczo do ustępu. Rów z żerdzią z jednej strony osłonięty deskami. Wieczorem przynieśli jeść trochę rzadkiej zupy, były w niej resztki konserwy. Potem jeszcze kilka razy byłem w podobny sposób wożony do różnych domów na śledztwo. Raz nawet do domu dr. Hernicha. Pewnego razu na kawałku tektury wyjętej z daszka czapki napisałem swoje imię i nazwisko i idąc na przesłuchanie rzuciłem na ziemię myśląc, że ktoś to znajdzie i da znać do domu, gdzie jestem. Niestety nikt tej kartki widocznie nie znalazł. Nie wiem, ale ktoś wnet dał znać mojej matce, gdzie się znajduję. Wybrała się do Rudnika piechotą z matką Kozyry, aby podać nam choć chleb. Chleba od nich nie przyjęli. Kiedy matka chodziła koło ogrodzonego placu podeszła do niej jakaś niewiasta mieszkająca obok i powiedziała jej, że zobaczy mnie jak będą nas po południu wyprowadzać do ustępu. Zaprosiła matkę do domu, z niecierpliwością czekały na popołudnie. O zwykłej porze wyprowadzali nas do ustępu. W tym czasie mnie zobaczyła, ale nie wiedziałem, że tak blisko jest moja matka.


Więcej o obozie w Rudniku wspomina Wagner (z d. Podubny) Józefa (1928-2015)

We Lwowie
23 grudnia 1944 r. sowiecki trybunał wojenny skazał Jerzego Raźnikiewicza jako kontrrewolucjonistę posiadającego broń na pięć lat łagrów. Następnego dnia była niedziela, wigilia Bożego Narodzenia, przed świtem o piątej rano wyprowadzono go z ziemianki. Dołączono do niego następnych skazańców Edwarda Kozyrę, Bronisława Gołębiowskiego, Józefa Zyburę, Józefa Możdrzecha, gajowego z Rudnika Baranowskiego i dwóch sowieckich oficerów. Posadzili nas – pisał Raźnikiewicz – na podłodze ciężarowego samochodu i przykryli plandeką, która leżała na naszych głowach. Wokół usiadło dziewięciu Ruskich, którzy przydeptywali plandekę do podłogi auta, tak że nie można było wstać, ani się podnieść. Wieźli nas w nieznanym kierunku.
Siostra Józefa Możdrzecha Stefania Patrzyk przed trzydziestu laty opowiadała mi o więzieniu go w rudnickich ziemiankach. Tam przyjeżdżała, aby go zobaczyć. Udawało się to wówczas, gdy wyprowadzono więźniów do latryny. Jeden z rudnickich komunistów niejaki Trokało mówił jej, że więźniów zwolnią w Boże Narodzenie. Stefania Patrzyk wspominała tak: W Boże Narodzenie przyjechałam do Rudnika, ale na targowicy nie było prawie żadnego śladu po obozie. Wywieźli wszystkich. Ślad po bracie zaginął. Szukaliśmy przez Czerwony Krzyż. Na nic. W Warszawie nam powiedzieli, że można szuka we wszystkich krajach, ale z Rosji nie będzie żadnego znaku.

Jerzy Raźnikiewicz przekazał w swoich wspomnieniach dalsze nieznane losy Józefa Możdrzecha z Zarzecza i Bronisława Gołębiowskiego z Rudnika. Wszyscy znaleźli się w więzieniu na Zamarstynowie we Lwowie. Lwów nie był zniszczony, ale wszędzie było widać ślady walki. Przywieźli nas na ulicę Kazimierzowską na Zamarstynowie i samochód się zatrzymał przed bramą więzienia. Wysokie mury na cztery metry a na nich druty kolczaste i „bociany”. Na „bocianach” stali ruscy strażnicy. Kapitan zadzwonił przy bramie, wyszło dwóch strażników z bronią. Pokazał dokumenty i samochód wjechał na podwórze. Kazali nam zejść z samochodu – wspominał J. Raźnikiewicz – Prowadzili nas ciemnym korytarzem. Fragmentami widać było na ścianach ślady krwi. Z tego korytarza weszliśmy do celi na parterze. Przyszło czterech Ruskich. Rozebrali nas do naga, poddali bardzo szczegółowej rewizji zaglądając do ust, uszu, do odbytnicy. Potem przeprowadzili nas do dużej celi na piętrze. Było tam dużo ludzi, Ruskich, Ukraińców i Polaków ze Lwowa zaaresztowanych za działalność w AK; Bronisław Kaczor, Stanisław Dymczuk, Piekarczuk i inni. (…) Po sprawdzeniu i wywołaniu nazwiska należało podawać imię i nazwisko, imię ojca, paragraf za który został skazany, na ile lat i narodowość. Potem każdy musiał usiąść na podłodze. Po miesiącu przeprowadzono nas pod konwojem na Janów, do koszar wojskowych do stajni ogrodzonych drutem kolczastym z „bocianami”. Tam były niewiasty, tylko w innych pomieszczeniach. Spaliśmy na podłodze, bez posłania, w ubraniach. Każdy miał rany od leżenia. Tak przygotowywano nas do transportu. Wszędzie wszy. Z szyneli dostaliśmy uszyte czapki. Ubrali nas w stare zniszczone „buszołoty”, zamiast butów dostaliśmy „szłapy”, których podeszwy zrobione były ze starych opon samochodowych.

15 stycznia 1945. Piętnaście stopni mrozu. Kazali nam usiąść na śniegu i ponad 300 ludzi czekało na konwojentów. Przyszli z karabinami, ubrani w kożuchu i „walonki”. Wyprowadzili nas poza teren ogrodzenia. Ustawili trójkami i otoczyli szczelnym kordonem. Prowadzili nas ulicą Piekarską, koło cmentarza odganiając wszystkich przechodniów. Każdy brudny, wynędzniały niepodobny do człowieka. Szliśmy dość długo i wieczorem przyszliśmy w pobliże dworca kolejowego we Lwowie. Na bocznicy poza dworcem stał pociąg towarowy przygotowany do transportu więźniów.

Na ten transport ze Lwowa czekał Sybir.


Jerzy Raźnikiewicz zmarł 27 listopa 1992 roku w Leżajsku. Razem z żoną pochowany jest na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku. 


Linki:
Wagner (z d. Podubny) Józefa (1928-2015)
Chmura Maksymilian (1874-1946)

czwartek, 6 października 2016

Kiszakiewicz Józef (1872-1953)

Ukraiński kompozytor, ksiądz Józef Atanazy Kiszakiewicz ur. się 26 października 1872 w Leżajsku, nr d. 275 - zm. 18 kwietnia 1953 we Lwowie. 

Jego rodzice pochodzili również z Leżajska. Ojciec Marceli Kiszakiewicz s. Jana i Zofii z Gdulów, matka Barbara Hajduk c. Mikołaja i Tekli Kiszakiewicz. 
W księgach odnalazłam dwoje rodzeństwa Józefa - Emilian Michał Kiszakiewicz ur. 15 października 1884 w Leżajsku i Zofia Maria Kiszakiewicz ur. 18 września 1887 roku w Leżajsku.
****

Józef Kiszakiewicz po ukończeniu szkoły podstawowej w Leżajsku, kontynuował dalszą edukację w gimnazjum w Przemyślu. W tym czasie zaczął komponować kwartety, walce, pieśni solowe kołomyjki na chór i orkiestrę.
W 1888 roku ukończył szkołę muzyczną w Przemyślu, a w 1891 roku studiował na Uniwersytecie we Lwowie filozofię na wydziale teologii.

Po ukończeniu w 1896 roku studiów przyjął święcenia kapłańskie i przeniósł się do Przemyśla, gdzie pracował aż do 1901 roku. Tutaj ks. Józef Kiszakiewicz napisał wiele utworów chóralnych, współzałożycielem Choral Society "Boyan" w Przemyślu, był dyrygentem chóru. Był także jednym z tych, którzy brali udział w organizacji Lwowskiej "Boyana" (1891).


Członkowie Kongresu ukraińskich pisarzy we Lwowie z okazji 100. rocznicy publikacji "Eneidy" Kotlyarevskogo 1898: Siedząc w pierwszym rzędzie, Michael Pavlik, Eugene Yaroshinsky , Natalia Kobrynska , Olga Kobylyanska , Sylvester Lepky ,Andrzej Czajkowski , Bone Pankivska ( senior) . Stojąc w drugim rzędzie: John Kopacz, Vladimir Gnatyuk , Osip Macovei , Hrushevsky , Iwan Franko , Alexander Kolessa ,Bogdan Lepky . Stojąc w trzecim rzędzie: John Petrushevych , Filaret Kolessa ,Joseph Kyshakevych , Iwan Trusz , Denis Lukiyanovych , Nicholas Ivasjuk .

Artystyczne dziedzictwo kompozytora: około 200 dzieł muzyki sakralnej, ponad 100 dzieł świeckich.

W czasie służby wojskowej kapelan (1902-1914) pisał muzykę sakralną, w tym napisane "unoszący się między nami, Chryste, Twisted" (1908), duża seria kolęd, a także dzieł tematów wojskowo-patriotycznej. W 1933 roku wielka celebracja "Ukraińska Młodzież dla Chrystusa" na. Józef napisał hymn "O spomahay nam Maryję". Napisał kilka opcji Music For The Divine liturgii.

Autor mniejsze i większe chóry (kantatę z orkiestrę do słów Szewczenki) i chórów kościelnych. Szczególnie cenne są jego późniejsze chóralne miniatury jak "sosna" i inne z "Lyric Suite".

Zmarł 18 kwietnia 1953 r. we Lwowie. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.
****

Źródło:


  • Artyści z Ukrainy. Encyklopedyczny. Opracowanie: MG Labinskiy, MS Mirza. Wyd. A. Kudrytska. - K. UE 1992.
  • Kyyanovska L. Joseph Kyshakevych. - Lwów, 1998.
  • Myhalchyshyn Y. Z muzyką przez życie. / Opracowanie LI-Melech Yarosevych. - Lwów: Mason, 1992.

sobota, 3 września 2016

Przysiężniak Franciszek ps Ojciec Jan (1909-1975)

Franciszek Przysiężniak - oficer Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowódca jednego z największych oddziałów partyzanckich działających w Lasach Janowskich, żołnierz podziemia antykomunistycznego, żołnierz wyklęty.
Jan Franciszek Przysiężniak - syn Antoniego Przysiężniaka i Antoniny Kleszowskiej urodził się 22 września?/wg aktu Przysięgi Przedślubnej ur. się 22 listopada 1909 roku w miejscowości Krupe koło Krasnegostawu. Chrzestny: Paweł Kleszowski.

IlustracjaBy Stanisław Puchalski "Partyzanci >>Ojca Jana<<", Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2741268
 tree

Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w gimnazjum w Krasnymstawie, po czym naukę kontynuował i zdał maturę (w 1931 roku) w Brodnicy nad Drwęcą na Pomorzu, gdzie jego rodzice przenieśli się w 1923 roku po zakupie małego gospodarstwa rolnego. 
Podczas służby wojskowej ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, zaś praktykę odbył w 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Grudziądzu. Po wyjściu do cywila pracował w Gdyni, działając równocześnie w Związku Oficerów Rezerwy. Na wieść o zbliżającej się wojnie w kwietniu 1939 roku wstąpił ochotniczo do służby wojskowej w Grudziądzu. Uczestnicząc w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli, z której zbiegł. Pod zmienionym nazwiskiem (jako Jan Chmielewski) przebywał w Ostrowcu, gdzie rozpoczął działalność konspiracyjną. Zagrożony aresztowaniem przez Niemców, udał się w rodzinne strony do Izbicy koło Krasnegostawu. Po nawiązaniu kontaktu z Komendą Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) otrzymał funkcję oficera organizacyjnego przy komendzie powiatowej. W 1942 roku został aresztowany przez Niemców, lecz dzięki pomocy kolegów z walczącego podziemia już po tygodniu udało mu się zbiec. Nie mogąc pozostać w Krasnymstawie, na polecenie Komendanta Okręgu Lubelskiego NOW kpt. Adama Mireckiego ps. „Adaś" udał się w rejon lasów janowskich, z zadaniem zorganizowania oddziału partyzanckiego. Działając w konspiracji, używał kilku pseudonimów, m. in. "Marek", ale najbardziej popularnym był „Ojciec Jan".
11 stycznia 1944 roku poślubił Janinę Oleszkiewicz z Kuryłówki. Ślub w Jarocinie pow. Nisko w Kościele pw Św. Antoniego z Padwy (obecnie pw Matki Bożej Bolesnej i sw. Antoniego). 
W akcie nazwanym, jako Zapis Przysięgi (przedślubnej) jest notatka:
'Okoliczności wojny wpłynęły na to, że nowożeńcy brali ślub potajemnie, przy zamkniętych drzwiach, bez złożenia zapowiedzi i bez zezwolenia Kurii wydawanego na okres wojny, wobec tylko jednego świadka'.
Ślubu udzielał ks. Tadeusz Boratyn, świadkiem był Bolesław Usow ps KONAR.
Janina Oleszkiewicz działała w Oddziałach Ojca Jana, nosiła pseudonim "Jaga".
Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1943-1944 oddział „Ojca Jana” przeprowadził wiele akcji aprowizacyjnych, stoczył też kilka walk i potyczek. Do najważniejszych należały akcja na Liegenschaft w Groblach w maju 1943 r., zlikwidowanie oficera SS Forstinspektora z Biłgoraja, walki pod Ujściem 23 września 1943 r., udział w akcji uwolnienia więźniów z Biłgoraja, walki pod Dąbrowicą 12 października 1943 r. i przegrana walka we wsi Graba, w grudniu 1943 r. Oddział „Ojca Jana”, dowodzony wówczas przez jego zastępcę Bolesława Usowa ps. „Konar”, brał też udział w największej bitwie partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu, stoczonej 14-15 czerwca 1944 r. 

Do historii przeszła również największa bitwa podziemia antykomunistycznego z NKWD, stoczona przez oddział „Ojca Jana" 7 maja 1945 roku w pobliżu Kuryłówki koło Leżajska. Dowodzone przez Przysiężniaka oddziały m.in. Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”, Stanisława Pelczara „Majki”, Bronisława Gliniaka „Radwana”, Tadeusza Gajdy „Tarzana” rozbiły ekspedycję NKWD.
Przeważające liczebnie i lepiej uzbrojone oddziały NKWD zmuszone zostały do odwrotu. Straty partyzantów wyniosły siedmiu zabitych, zaś NKWD - według różnych publikacji - od kilkunastu do około siedemdziesięciu. 

Zdarzało się, że w akcjach dywersyjnych współpracował z partyzantką sowiecką. 
Po zakończeniu działań zbrojnych, zagrożony aresztowaniem, Franciszek Przysiężniak przeniósł się na Pomorze, gdzie do grudnia 1945 roku pełnił funkcję Komendanta Obszaru V (pomorskiego) NZW. Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, w maju 1946 roku skazany został na 4 lata więzienia, z którego został zwolniony na mocy amnestii w 1947 roku. 
Pragnąc ustabilizować swoje życie prywatne ożenił się 29.09.1947 roku z łączniczką AK, Eugenią z Trojniaków, i osiadł w Jarosławiu. 
Ponownie aresztowany w 1948 roku, skazany został na 8 lat więzienia (prokurator żądał kary śmierci), w którym, po późniejszym zmniejszeniu kary, przebywał do roku 1954. Po opuszczeniu więzienia powrócił do Jarosławia, gdzie zamieszkał z rodziną. Pracował w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" oraz w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Szówsku. Zmarł w 1975 roku, w wieku 66 lat, po czym pochowany został na jarosławskim Cmentarzu Starym przy alei głównej w kw. Nr 13.

Jako major AK, w 1989 roku pośmiertnie awansowany został do stopnia pułkownika Polskich Sił Zbrojnych. Za męstwo na polu walki został odznaczony Orderem „Virtuti Militari" i Krzyżem Armii Krajowej. W 1992 roku, na wniosek żony Eugenii, wydany na niego w 1949 roku wyrok sądowy został unieważniony. Franciszek Przysiężniak należał do tych patriotów, którzy nie wdając się w polityczne rozgrywki walczyli z narażeniem życia o dobro najwyższe, jakim była wolna Ojczyzna. Jak wspomina jeden z jego towarzyszy broni, o swojej działalności mówił: „Nigdy nie byłem narodowcem, politycznie się nie udzielałem. Dla mnie najważniejsza była sprawa wolności Polski. Daleki byłem od politycznych utarczek, liczyła się walka z tymi, którzy zagrażali Ojczyźnie".

Franciszek Przysiężniak zmarł 30 września 1975 roku w Jarosławiu. Pochowany jest w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Starym w Jarosławiu.


***

**

******

**
Lib Cop. Ślub 27.06.1893 rok. Antoni Przysiężniak i Antonina Kleszowska (Krasnystaw Akt 184-94)

**
Lib Bapt 1909 Krasnystaw - Franciszek Przysiężniak ur 1909

****
Jego brat Józef Przysiężniak został zamordowany w Charkowie. Dwaj bracia: Jan i Aleksander walczyli w Armii Andersa. Miał siostrę Agatę Przysiężniak ur. 20.04.1904) w Krupem 
http://www.szukajwarchiwach.pl/35/1849/0/2.4/122/skan/full/QMKHm7Za94PMPQ7nEV9ovQ (Nr 112, Fot. 147.jpg)


****
1 października 2016 r w Jarosławiu odbyły się uroczystości związane z 41. rocznicą śmierci Franciszka Przysiężniaka "Ojca Jana".
W uroczystości wziął udział wnuk Franciszka Przysiężniaka - syn córki jego Wandy Łuc z d. Przysiężniak - Andrzej Łuc, który przyjechał z Warszawy z synami. Byli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK O/ Stalowa Wola, liczne Grupy Rekonstrukcji Historycznych. 
                                         


zobacz relację z uroczystości:


Źródło:
Janina Oleszkiewicz Przysiężniak (1922-1945)
„Wyklęty” do końca życia
Święta w lesie - Dionizy Garbacz
Bitwa pod Kuryłówką 6-8 maja 1945
9 maja - Obchody 70. rocznicy Bitwy pod Kuryłówką
41. rocznica śmierci Franciszka Przysiężniaka "Ojca Jana"
WYKLĘCI - NIEPOKONANI LUBELSZCZYZNY: 6 GRUDNIA 2016 - Film TVP Lublin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...