wtorek, 25 lipca 2017

Dublaga Henryk

Henryk Dublaga ur. w 17.12.1926 r. syn Anieli i Stanisława. Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum. Rocznik 1946-1947. Szkolny kolega m. in. Mieczysława Ostrowskiego, Juliusza Ulasa Urbańskiego, Antoniego Zimmermana. 
Ps. „Lasota” i członek szkolnej drużyny Żandarmerii Wojskowej NOW, powołanej przez Kierownika Inspektoratu NOW Ludwika Więcława „Śląskiego”. Również w tym roku przymusowo wcielony do tzw. „Junaków”. Po aresztowaniu 29 kwietnia 1946 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łańcucie, skazany wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Rzeszowie na 8 lat więzienia. Po ogłoszeniu amnestii w 1947 r. powrócił do Leżajska. W dniu 25.05.1949 r. w okolicy Śnieżki k. Karpacza zatrzymany przez Straż Graniczną, za próbę nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Po rocznym śledztwie skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Rzeszowie na 15 lat więzienia. Przez całe życie szykanowany na wszelkie sposoby przez funkcjonariuszy UB. Henryk Dublaga to jeden z nielicznych leżajskich „Żołnierzy Wyklętych”.

Z inicjatywy i na wniosek Pana Juliusza Ulasa Urbańskiego, znanego leżajskiego regionalisty Rada Miasta w Leżajsku nadała jednej z ulic nazwę ul. Henryka Dublagi. Nazwa ulicy obowiązuje od 11 kwietnia 2017. To przecznica ul. Opalińskiego w kierunku południowo-zachodnim, gdzie łączy się z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, stanowiącą część obwodnicy miasta Leżajsk.


Fot. Kamienica w Rynku w Leżajsku (z lewej), w której mieszkał Henryk Dublaga


Źródło:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...