wtorek, 10 września 2013

Dańczak Danuta (1906-1989)

Joanna Danuta Dańczak [*1906- †1989]

Danuta Dańczak z d. Jarecka urodziła się w 1906 roku. 

Była żoną Seweryna Dańczaka, właściciela apteki przy ulicy Mickiewicza w Leżajsku, który podczas wojny działał w konspiracyjnej służbie zdrowia, jako zaprzysiężony farmaceuta udzielał pomocy medycznej oddziałom partyzanckim.

Kiedy rankiem 13 września 1939 roku do Leżajska wkroczyły oddziały niemieckiej 28. zmotoryzowanej dywizji piechoty oraz 8. zmechanizowanej dywizji piechoty, rozpoczęto tworzenie struktur okupacyjnej władzy oraz placówki policyjnej przez Ortskommandatur-Wojskową Komendę Miasta. Burmistrzem został Johann Neilsen. Dla gwarancji bezwzględnego wykonania zarządzeń (m. in. składanie broni, mundurów, radioodbiorników) ogłoszona została lista zakładników. Znaleźli się w na niej m. in. ks. Czesław Broda, kierownik apteki Sewryn Dańczak, kierownik szkoły Roman Szczupak.

Dom państwa Dańczaków przylegał do gimnazjum. Władze niemieckie zajęły budynki gimnazjum na na swoją siedzibę, niszcząc pomoce naukowe oraz znaczną część zbiorów bibliotecznych. Część tych zbiorów udało się zabezpieczyć przy współudziale Dańczaków i dyrektora szkoły Stanisława Gduli.

Danuta Dańczak była nauczycielką. W latach 1955-1982 prowadziła kółko taneczne w gimnazjum i liceum. Uczyła również muzyki, prowadziła chór dziecięcy oraz ludowy zespół taneczny w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku. Angażowała młodzież do udziału w artystycznych inscenizacjach na akademiach szkolnych. Prowadziła Zespół folklorystyczny 'Chałupnik'. Zespół taneczny pod jej kierunkiem wyjeżdżał wielokrotnie na Ogólnopolskie Dożynki do Warszawy. >> 
Wspomnienia Krystyny Kucharskiej o Zespole Pieśni i Tańca „Chałupnik” z Leżajska
Danuta Dańczak zmarła w 1989 roku. Jest pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku.


***
 tree

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...