sobota, 9 września 2017

Gröger Józef (1889-1946)

prof. Józef Gröger [*28 I. 1889- †21 VIII. 1946]

Urodził się 28 stycznia 1889 roku w Śniatynie, woj. stanisławowskie.

W Śniatynie ukończył Szkołę Podstawową, a w Kołomyi Gimnazjum. Egzamin dojrzałości złożył w 1909 roku. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 X. 1915 r. pracował jako nauczyciel historii i geografii Miejskiego Gimnazjum Realnego w Leżajsku. Dodatkowo uczył robót ręcznych, rysunku i gimnastyki.

Jako członek Komisji Egzaminacyjnej Tajnego Nauczania przez cały czas okupacji niemieckiej działał pod pseudonimem "Tadeusz". Z chwilą wkroczenia do Leżajska wojsk hitlerowskich Rodziny: Grögerów, Gdulów, Dańczków i Romańskich , narażając się na represje ze strony Niemców - zdołały uratować znaczną część zasobów gimnazjalnych (księgozbiór biblioteczny, mapy szkolne, chemikalia).

W 1945 r. został przewodniczącym Wydziału Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Bursa była placówką, w której mieszkali uczniowie leżajskiego gimnazjum. Zmarł w Szczecinie 21 sierpnia 1946 roku.

 tree

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...